Schedule

<< Schedule for Mon Jun 26, 2017 - Sun Jul 2, 2017 >>


Date:


Mon Jun 26, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:30 am Ashtanga
7:00 am - 8:15 am Vinyasa Flow
8:00 am - 9:30 am Hot Vinyasa Flow
9:00 am - 10:00 am Gentle Yoga
10:00 am - 11:00 am Hot HIIT Yoga
11:00 am - 12:00 pm Beginning Yoga
3:00 pm - 4:00 pm Beginning Yoga
4:00 pm - 5:00 pm Hot HIIT Yoga
5:00 pm - 6:15 pm Vinyasa Flow
6:00 pm - 7:30 pm Hot Vinyasa Flow
7:00 pm - 8:00 pm Gentle Yoga
8:00 pm - 9:00 pm Hot HIIT Yoga
9:00 pm - 10:00 pm Restorative Yoga

Tue Jun 27, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:15 am Vinyasa Flow
7:00 am - 8:00 am Hot HIIT Yoga
8:00 am - 9:00 am Gentle Yoga
9:00 am - 10:30 am Hot Vinyasa Flow
10:00 am - 11:00 am Beginning Yoga
11:00 am - 12:00 pm Hot HIIT Yoga
3:00 pm - 4:30 pm Hot Vinyasa Flow
4:00 pm - 5:00 pm Beginning Yoga
5:00 pm - 6:30 pm Hot Vinyasa Flow
6:00 pm - 7:15 pm Yin Yoga
7:00 pm - 8:30 pm Ashtanga
8:00 pm - 9:15 pm Vinyasa Flow
9:00 pm - 10:00 pm Hot HIIT Yoga

Wed Jun 28, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:30 am Ashtanga
7:00 am - 8:15 am Vinyasa Flow
8:00 am - 9:30 am Hot Vinyasa Flow
9:00 am - 10:00 am Gentle Yoga
10:00 am - 11:00 am Hot HIIT Yoga
11:00 am - 12:00 pm Beginning Yoga
3:00 pm - 4:00 pm Beginning Yoga
4:00 pm - 5:00 pm Hot HIIT Yoga
5:00 pm - 6:15 pm Vinyasa Flow
6:00 pm - 7:30 pm Hot Vinyasa Flow
7:00 pm - 8:15 pm Vinyasa Flow
8:00 pm - 9:00 pm Hot HIIT Yoga
9:00 pm - 10:00 pm Gentle Yoga

Thu Jun 29, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:15 am Vinyasa Flow
7:00 am - 8:00 am Hot HIIT Yoga
8:00 am - 9:00 am Gentle Yoga
9:00 am - 10:30 am Hot Vinyasa Flow
10:00 am - 11:00 am Beginning Yoga
11:00 am - 12:00 pm Hot HIIT Yoga
3:00 pm - 4:00 pm Hot HIIT Yoga
4:00 pm - 5:00 pm Gentle Yoga
5:00 pm - 6:30 pm Hot Vinyasa Flow
6:00 pm - 7:15 pm Yin Yoga
7:00 pm - 8:30 pm Ashtanga
8:00 pm - 9:15 pm Vinyasa Flow
9:00 pm - 10:00 pm Hot HIIT Yoga

Fri Jun 30, 2017
Class
Instructor
7:00 am - 8:15 am Vinyasa Flow
8:00 am - 9:00 am Hot HIIT Yoga
9:00 am - 10:00 am Gentle Yoga
10:00 am - 11:30 am Hot Vinyasa Flow
11:00 am - 12:00 pm Beginning Yoga
4:00 pm - 5:30 pm Hot Vinyasa Flow
6:00 pm - 7:15 pm Vinyasa Flow
7:00 pm - 8:30 pm AcroYoga Play

Sat Jul 1, 2017
Class
Instructor
7:00 am - 8:30 am Hot Vinyasa Flow
8:00 am - 9:15 am Vinyasa Flow
9:00 am - 10:30 am Hot Vinyasa Flow
10:00 am - 11:00 am Gentle Yoga
12:00 pm - 1:30 pm Hot Vinyasa Flow
2:00 pm - 3:00 pm Beginning Yoga

Sun Jul 2, 2017
Class
Instructor
7:00 am - 8:15 am Vinyasa Flow
8:00 am - 9:30 am Hot Vinyasa Flow
9:00 am - 10:00 am Beginning Yoga
10:00 am - 11:00 am Hot HIIT Yoga
11:00 am - 12:00 pm Gentle Yoga
6:00 pm - 7:15 pm Restorative Yoga